Rechtsgebieden

Gespecialiseerd in

Mr. H. Hassan heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
– Personen- en Familierecht
– Jeugdrecht
– Vreemdelingenrecht
Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Het personen- en familierecht begeleidt de mens op de juridische wijze van de wieg tot het graf. Conflicten binnen dit rechtsgebied hebben een persoonlijk karakter, die ingrijpend en emotioneel zwaar zijn. Om deze redenen is het lastig om deze problemen zonder hulp op te lossen. Mr. H. Hassan staat u graag bij deze juridische kwesties bij om een evenwicht te vinden tussen de emotionele en zakelijke kant.

  • Echtscheidingen / verbreken samenleving;
  • Boedelverdeling;
  • Kinder- en partneralimentatie;
  • Omgang;
  • Erkenning;
  • Gezag;
  • Vervangende toestemming verhuizing of vakantie.

Naast persoon- en familierecht behandelt mr. H. Hassan ook het rechtsgebied jeugdrecht. 

Het jeugdrecht omvat meerdere rechtsgebieden, waarbij het belang van het minderjarige kind centraal staat. Ook deze conflicten hebben een persoonlijk karakter, die ingrijpend en emotioneel zwaar zijn. Tegen verzoeken, zoals ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing, is het voor ouders vaak moeilijk om verweer te voeren om de reden dat zij zich in deze situaties onmachtig voelen. Mr. H. Hassan staat u graag terzijde bij in deze moeilijke tijden.

  • Ondertoezichtstelling;
  • Uithuisplaatsing;
  • Ontheffing/ontzetting gezag.

Naast persoon- en familierecht en jeugdrecht behandelt mr. H. Hassan ook het rechtsgebied vreemdelingenrecht. 

Het vreemdelingenrecht is een onderdeel van bestuursrecht, waarbij de relatie tussen overheid en burger centraal staat. Bij het vreemdelingenrecht gaat het om alle regels die betrekking hebben op de toelating, het verblijf en de verwijdering van vreemdelingen. DEM advocatuur bied graag hulp in een van de onderstaande situaties.

  • Aanvraag visum voor kort verblijf;
  • Aanvraag verblijfsvergunning familie en gezin;
  • Aanvraag verblijfsvergunning kennismigrant;
  • Aanvraag verblijfsvergunning arbeid;
  • Aanvraag verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd;
  • Status Eu-langdurig ingezetene;
  • Aanvraag status van erkend referent voor onderneming voor kennismigranten;
  • Aanvraag verblijfsvergunning van buitenlandse personeel;
  • Het voeren van bezwaarprocedures en beroepsprocedures.
Inhoud accordeon

Dem Advocatuut biedt de beste service

Neem vandaag nog contact op met Dem Advocatuur.