Rechtsgebieden

Gespecialiseerd in

Mr. H. Hassan heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
– Personen- en Familierecht.

Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Het personen- en familierecht begeleidt de mens op de juridische wijze van de wieg tot het graf. Conflicten binnen dit rechtsgebied hebben een persoonlijk karakter, die ingrijpend en emotioneel zwaar zijn. Om deze redenen is het lastig om deze problemen zonder hulp op te lossen. Mr. H. Hassan staat u graag bij deze juridische kwesties bij om een evenwicht te vinden tussen de emotionele en zakelijke kant.

 • Echtscheiding
 • Alimentatie
 • Boedelverdeling
 • Erkenning
 • Gezag
 • Omgangsregelingen
 • Ouderschapsplan

Daarnaast behandelt mr. H. Hassan ook de onderstaande rechtsgebieden.

Het sociaal-zekerheidsrecht regelt de inkomensaanvullende en inkomensvervangende uitkeringen. Voor burgers is dit rechtsgebied vaak ingewikkeld en onoverzichtelijk. Bovendien verandert deze regelgeving regelmatig en kunnen de burgers deze wijzigingen vaak niet meer bijhouden. Het komt vaak voor dat u het niet mee eens bent met het besluit van een overheidsdienst/uitkeringsinstantie, over uw uitkering(en). Bij deze problemen is het van belang om tijdig acties te ondernemen, om de beslissing van de uitkeringsinstanties aan te vechten. Als u niet tijdig handelt, dan kunt u het besluit van de overheidsdienst/uitkeringsinstanties niet meer aanvechten. Dem Advocatuur staat u graag bij in bezwaar-, beroeps- of hoger beroepsprocedure.

 • WIA (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)
 • WAO (Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering)
 • WW (Werkloosheidswet)
 • ZW (Ziektewet)
 • WWB (Wet Werk en Bijstand, voorheen de Algemene Bijstandswet (ABW)
 • Wajong (Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten)
 • DUO
 • Gemeenten
 • UWV
 • Sociale verzekeringsbank

Het contractenrecht regelt de afspraken tussen twee of meer partijen. Wanneer één van de partijen zich niet aan de afspraken houdt, dan kan dit rechtsgebied mogelijkheden bieden om het conflict op te lossen. In de meeste gevallen kunt u het beste juridische acties ondernemen, om de schade te beperken. Dem Advocatuur staat u graag bij om deze conflicten op te lossen.

 • Opstellen/ontbinden overeenkomsten
 • Ingebrekestelling
 • Wanprestatie
 • Schadevergoeding

Het jeugdrecht omvat meerdere rechtsgebieden, waarbij het belang van het minderjarige kind centraal staat. Ook deze conflicten hebben een persoonlijk karakter, die ingrijpend en emotioneel zwaar zijn. Tegen verzoeken, zoals ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing, is het voor ouders vaak moeilijk om verweer te voeren. Om de reden dat zij zich in deze situaties onmachtig voelen. Dem Advocatuur staat u graag terzijde bij in deze moeilijke tijden.

 • Ondertoezichtstelling
 • Uithuisplaatsing
 • Ontheffing/ontzetting gezag

Dem Advocatuut biedt de beste service

Neem vandaag nog contact met Dem Advocatuur op